Latar Belakang

 

Pejabat Bendahari adalah bertanggungjawab kepada Naib Canselor dan diketuai oleh Bendahari yang mana kuasa dan kewajipannya digariskan dalam Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) di bawah Statut Universiti Sultan Zainal Abidin (Bursar) 2010.

Pejabat Bendahari bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan UniSZA yang terdiri daripada empat (4) bahagian utama seperti berikut :-

 

a) Bahagian Perolehan dan Pengurusan Aset;

    i. Unit Perolehan

   ii. Unit Pengurusan Aset

 

b) Bahagian Pengurusan Kewangan;

    i. Unit Kewangan Penyelidikan & Amanah / Endowment / Wakaf

   ii. Unit Kewangan Pelajar

  iii. Unit Kewangan Staf

 

c) Bahagian Pengurusan Hasil & Bayaran;

    i. Unit Tunai & Kawalan Kredit

   ii. Unit Bayaran

 

d) Bahagian Pengurusan Belanjawan & Akaun;

    i. Unit Belanjawan

   ii. Unit Akaun

 

Bahagian-bahagian ini disokong oleh Unit Pentadbiran / ICT di bawah kawalan Bendahari.

 

PrintEmail