Latar Belakang

 

Pejabat Bendahari adalah bertanggungjawab kepada Naib Canselor dan diketuai oleh Bendahari yang mana kuasa dan kewajipannya digariskan dalam Perlembagaan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) di bawah Statut Universiti Sultan Zainal Abidin (Bursar) 2010.

Pejabat Bendahari bertanggungjawab dalam pengurusan kewangan UniSZA yang terdiri daripada tiga (3) bahagian utama seperti berikut :-

 

a) Bahagian Pengurusan Sumber, Dasar & ICT

    i. Seksyen Perolehan

   ii. Seksyen Dasar & ICT

  iii. Seksyen Pengurusan Aset

 

b) Bahagian Pengurusan Kewangan & Akaun

    i. Seksyen Penyelidikan & Amanah

   ii. Seksyen Akaun

  iii. Seksyen Belanjawan

 

c) Bahagian Pengurusan Pembayaran & Kewangan Pelajar

    i. Seksyen Kewangan Pelajar

   ii. Seksyen Pembayaran

  iii. Seksyen Kewangan Staf

 

Bahagian-bahagian ini disokong oleh Bahagian Pentadbiran di bawah kawalan Bendahari.

 

PrintEmail