Bahagian

BAHAGIAN PEROLEHAN DAN PENGURUSAN ASET

i) Unit Perolehan

ii) Unit Pengurusan Aset

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN

i) Unit Kewangan Penyelidikan & Amanah / Endowment / Wakaf

ii) Unit Kewangan Pelajar

iii) Unit Kewangan Staf

BAHAGIAN PENGURUSAN HASIL & BAYARAN

i) Unit Tunai & Kawalan Kredit

ii) Unit Bayaran

BAHAGIAN PENGURUSAN BELANJAWAN & AKAUN

i) Unit Belanjawan

ii) Unit Akaun

 

PrintEmail