Bahagian

BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER, DASAR & ICT

i) SEKSYEN PEROLEHAN

ii) SEKSYEN DASAR & ICT

iii) SEKSYEN PENGURUSAN ASET

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN & AKAUN

i) SEKSYEN PENYELIDIKAN & AMANAH

ii) SEKSYEN AKAUN

iii) SEKSYEN BELANJAWAN

BAHAGIAN PENGURUSAN PEMBAYARAN & KEWANGAN PELAJAR

i) SEKSYEN KEWANGAN PELAJAR

ii) SEKSYEN PEMBAYARAN

iii) SEKSYEN KEWANGAN STAF

BAHAGIAN PENTADBIRAN

 

PrintEmail