Visi dan Misi

VISI

  • Diiktiraf Sebagai Pusat Rujukan Dalam Pengurusan Kewangan Yang Unggul, Berhemah Dan Profesional

MISI

  • Memberi Perkhidmatan Pengurusan Kewangan Yang Efektif Dan Efisyen Kepada Pelanggan Secara Cekap Dan Berkesan Untuk Mencapai Visi Dan Misi Universiti

MATLAMAT

  • Memantapkan Pengurusan Kewangan Dan Perakaunan Berdasarkan Pengurusan Yang Efektif Dan Efisyen
  • Mengaplikasi Teknologi Maklumat Dalam Meningkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan Pengurusan Kewangan Universiti
  • Menyediakan Persekitaran Perkhidmatan Yang Selesa Dan Kondusif Bagi Kepuasan Pelanggan
  • Mengekal Dan Meningkatkan Kompetensi Kakitangan Dalam Memastikan Kualiti Perkhidmatan Yang Cemerlang
  • Mendapat Pengiktirafan Daripada Jabatan Audit Negara Dan Sijil Audit Bersih Bagi Audit Penyata Kewangan Setiap Tahun

PrintEmail