Bahagian Pengurusan Hasil & Bayaran

UNIT TUNAI & KAWALAN KREDIT

 • Menerima pembayaran daripada pelanggan
 • Menguruskan penghantaran wang ke bank
 • Mengeluarkan inbois / notis / peringatan kepada penghutang
 • Merancang keperluan tunai semasa
 • Membuat / mengeluar /memperbaharui pelaburan simpanan tetap
 • Menyediakan perkhidmatan kaunter untuk pihak luar
 • Melantik pegawai pemungut
 • Menjadi urusetia kepada aktiviti penjanaan hasil Universiti
 • Menyediakan khidmat nasihat pelaporan

UNIT BAYARAN

 • Menerima dokumen-dokumen untuk pembayaran
 • Memproses bayaran samada melalui cek atau Electronic Fund Transfer (EFT)
 • Menguruskan penghantaran cek kepada penerima
 • Menghantar makluman pembayaran jika melalui EFT
 • Memantau dan menyimpan rekod perbelanjaan projek-projek pembangunan
 • Menguruskan permohonan wang panjar runcit ke atas PTj-PTj
 • Menyimpan baucer-baucer pembayaran
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pelaporan

 

PrintEmail