Bahagian Perolehan & Pengurusan Aset

Unit Perolehan

 • Menyediakan khidmat pendaftaran pembekal
 • Menyediakan dokumen perolehan
 • Melantik jawatankuasa pembuka peti sebut harga/ teknikal / kewangan di peringkat PTj
 • Menguruskan pembukaan peti sebut harga / tender
 • Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebut harga / lembaga perolehan
 • Mengeluarkan surat tawaran / setuju terima / pesanan tempatan
 • Memantau proses perolehan PTj
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pelaporan

Unit Pengurusan Aset

 • Menguruskan pendaftaran aset / inventori
 • Menguruskan penyimpanan rekod aset / inventori
 • Menjalankan pemeriksaan aset / inventori
 • Menguruskan pelupusan aset / inventori
 • Menguruskan kehilangan dan hapuskira aset / inventori
 • Menguruskan insuran / pelindungan takaful harta Universiti
 • Menguruskan perolehan stok bekalan pejabat di Stor Pusat
 • Menguruskan penyimpanan stok
 • Menguruskan penerimaan dan pengeluaran stok
 • Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK)
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pelaporan

PrintEmail