Unit Pentadbiran / ICT

UNIT PENTADBIRAN

  • Menguruskan hal pentadbiran
  • Mengenal pasti keperluan latihan staf jabatan
  • Mengenal pasti keperluan latihan staf di PTj
  • Merancang dan menjadualkan latihan
  • Melaksanakan latihan

UNIT ICT

  • Mengawal selia sistem kewangan yang menyokong pengurusan kewangan di Pejabat Bendahari
  • Menyediakan khidmat nasihat dan pelaporan

PrintEmail