BAHAGIAN PENGURUSAN PENJANAAN STRATEGIK

 

Seksyen Penjanaan & Sewaan

 

  • Menyediakan laporan status penjanaan pendapatan secara berkala
  • Menyemak permohonan penjanaan pendapatan setiap PTj dengan menyokong dan memperakukan projek yang layak
  • Memantau aktiviti penjanaan pendapatan PTj yang diluluskan
  • Pegawai penghubung antara Fakulti/ PTj bagi projek penjanaan
  • Menyediakan kertas cadangan program penjanaan P4P untuk dibawa ke mesyuarat JKPU, Senat dan lain-lain mesyuarat
  • Melaksanakan dan memantau program penjanaan yang telah diluluskan.
  • Urusetia kepada Jawatankuasa Pemilihan dan Pemantauan Premis Sewaan UniSZA (J3PS) dan menguruskan hal - hal yang berkaitan mesyuarat J3PS.
  • Penyediaan laporan sewaan secara bulanan.
  • Pemantauan terhadap k eadaan premis sewaan dan pelaporan kerosakan sekira ada.
  • Pengurusan perjanjian sewaan premis.
  • Pemantauan terhadap perjalanan, kebersihan, penetapan harga bagi premis UniSZA.
  • Pemantauan berterusan terhadap perniagaan yang dijalankan termasuk rekod latihan, pemeriksaan kesihatan dan perakuan pemvaksinan mengikut peraturan kesihatan berkuatkuasa

 

PrintEmail