Borang

 

SEKSYEN AKAUN
1. Borang Pengesahan Perbelanjaan Kad Korporat
2. Prosedur Pengeluaran Baucer
     
SEKSYEN KEWANGAN STAF
1. Borang Permohonan Wang Pendahuluan Diri
2. Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri (saiz A4)
3. Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Luar Negara (saiz A4)
4. Borang Tuntutan Elaun Lebih Masa (saiz A3)
5. Borang Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah
6. Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
7. Borang Tuntutan Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen
8. Borang Daftar Penyerahan Tuntutan Pegawai
9. Borang Tuntutan Bil Telefon Bimbit
10. Borang Tuntutan Pembelian Telefon Bimbit
11. Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai
12. Borang Bayaran Balik Perbelanjaan Urusan Rasmi Universiti download2
13. Borang Perakuan Perbelanjaan Kad Kredit Korporat download2
14.
Borang Tuntutan Elaun Motosikal new icon
download2
15.
Borang Tunutan Syarahan dan Pengajaran Secara Sambilan new icon
download2
SEKSYEN EMOLUMEN
1. Borang Permohonan Pembiayaan Komputer
2. Borang Permohonan Pembiayaan Kenderaan
3. Borang Penukaran Nombor Akaun Bank
     
BAHAGIAN PENGURUSAN HASIL & KAWALAN KREDIT
1. Penyata Terimaan Tunai
2. Unjuran Penjanaan Pendapatan Bagi Tahun 2018
 
BAHAGIAN PENGURUSAN PENJANAAN STRATEGIK
     
1.
 Borang Pemohonan Projek Penjaan Pendapatan UniSZA new icon
 
2.
Borang Permohonan Penggunaan Laman Selera new icon
     
SEKSYEN PEROLEHAN
Senarai Semak Pelawaan Sebut Harga/Tender
BORANG-BORANG BERKAITAN  
1. Kontrak UniSZA (Bon) (UPDATED BY PPUU 230731)- new icon
2. Kontrak UniSZA (Tanpa Bon) (UPDATED BY PPUU 230731)- new icon
3. Kontrak Perjanjian Sewa Milik (PREPARED BY PPUU 230713) - new icon
4. Borang Pengiraan Denda (LAD) new icon
5. Senarai Semak Penamatan Bekalan atau Perkhidmatan new icon
6. Senarai Kod Bidang new icon
7. Borang Permohonan Pembelian (PB)
 
SEKSYEN BELANJAWAN
1. Borang Pindahan/Tambahan Anggaran Perbelanjaan Mengurus download2
2. Ringkasan Perbelanjaan Vot SAGA download2
3. Format Penyediaan Belanja Mengurus 2025 new icon
download2
   
SEKSYEN PENGURUSAN ASET
1. KEW.PA-1 (A) - Borang Penampalan Barkod Aset download2
2. KEW.PA-1 (B) - Borang Laporan Penerimaan Aset Alih UniSZA download2
3. KEW.PA-2 - Borang Daftar Harta Modal  download2
4. KEW.PA-3 - Borang Daftar Inventori  
5. KEW.PA-4 - Borang Senarai Daftar Harta Modal  
6.  KEW.PA-5 - Borang Senarai Daftar Inventori  
7. KEW.PA-6 (A) - Borang Daftar Pergerakan Harta Modal Inventori download2
8. KEW.PA-6 (B) - Borang Pindahan Aset download2
9. KEW.PA-7 - Borang Senarai Aset Alih  
10. KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori download2
11. KEW.PA-10 - Laporan Pemeriksa Harta Modal  
12. KEW.PA-11 - Laporan Pemeriksaan Inventori 
13.

KEW.PA-13 - Senarai Aset Alih Yang Memerlukan Penyelenggaraan Berjadual

download2
14.  KEW.PA-14 - Borang Rekod Penyelenggaraan Aset Alih download2
15. KEW.PA-16 - Perakuan Pelupusan download2
16. KEW.PA-17 - Laporan Jawatankuasa Pemeriksa  
17. KEW.PA-17 - Laporan Jawatankuasa Pemeriksa (Manual) download2
18. KEW.PA-28 - Laporan Awal Kehilangan Aset Alih download2
19. KEW.PA-30 - Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih download2
     
SEKSYEN PENYELIDIKAN DAN AMANAH
1. Borang Gaji Dan Upahan download2
2. Borang Log Kehadiran download2
3. Borang Tuntutan Penyelidikan download2
4. Borang Tuntutan Perjalanan Penyelidikan download2
5. Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
6. Borang Pendahuluan Wang Pendahuluan Diri
7. Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai
     
BAHAGIAN PENTADBIRAN
1. Borang Kebenaran Memasuki Pejabat Bendahari Pada Hari Cuti download2
2. Borang Permohonan ID SAGA download2
     
SEKSYEN KEWANGAN PELAJAR
1. Borang Pengesahan Hutang Pelajar download2
2. Borang Permohonan Lebihan Wang Pelajar download2
     
SEKSYEN PEMBAYARAN 
1. Borang Maklumat Peribadi Pensyarah / Pengajar Sambilan download2
2. Borang Tuntutan Pensyarah / Pengajar Sambilan download2
3. Borang Tuntutan Penyelia Klinikal Sambilan download2
4. Borang Tuntutan Penyelia Klinikal Sambilan (Program MBBS) download2
5. Borang Daftar Pemeriksaan Mengejut download2
6. Borang Pengesahan Panjar Wang Runcit (PWR) download2
7. Borang Senarai Semak Pembayaran download2
8. Surat Makluman Bayaran Melalui EFT Untuk Pensyarah / Pengajar Sambilan download2
9.  Borang Maklumat Pembekal Melalui (EFT) download2
10. Borang Maklumat Pensyarah / Pengajar Sambilan Melalui (EFT) download2

PrintEmail