Borang

 

 GST   
1. Borang Pengesahan Pelepasan
2. Sijil Pelepasan
 
BAHAGIAN AKAUN
1. Borang Pengesahan Perbelanjaan Kad Korporat
2. Prosedur Pengeluaran Baucer
     
BAHAGIAN KEWANGAN STAF
1. Borang Permohonan Pembiayaan Komputer
2. Borang Permohonan Pembiayaan Kenderaan
3. Borang Permohonan Wang Pendahuluan Diri
4. Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri (saiz A4)
5. Borang Tuntutan Elaun Lebih Masa (saiz A3)
6. Borang Tuntutan Elaun Perpindahan Rumah
7. Borang Tuntutan Elaun Perjalanan Luar Negara (saiz A4)
8. Borang Daftar Penyerahan Tuntutan Pegawai
9. Borang Permohonan Potongan Gaji (Zakat & PCB)
10. Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
11. Borang Tuntutan Elaun Pertukaran Ke Luar Stesen
12. Borang Tuntutan Bil Telefon Bimbit
13. Borang Tuntutan Pembelian Telefon Bimbit
14. Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai
     
BAHAGIAN PENGURUSAN TUNAI & KAWALAN KREDIT
1. Penyata Terimaan Tunai
2. Unjuran Penjanaan Pendapatan Bagi Tahun 2018
3. Borang A - Permohonan Projek Penjanaan Pendapatan UniSZA (Tanpa Modal)
 4. Borang B - Permohonan Projek Penjanaan Pendapatan UniSZA (Dengan Modal)
     
BAHAGIAN PEROLEHAN
BORANG-BORANG BERKAITAN  
1. Kontrak UniSZA (Bon) - PPUU 17-07-2018
2. Kontrak UniSZA (Tanpa Bon) - PPUU 17-07-2018
 
BAHAGIAN BELANJAWAN
1. Borang Pindahan/Tambahan Anggaran Perbelanjaan Mengurus download2
2. Ringkasan Perbelanjaan Vot SAGA download2
3. Format Penyediaan Belanja Mengurus 2020 download2
   
BAHAGIAN PENGURUSAN ASET
1. KEW.PA-1 (A) - Borang Penampalan Barkod Aset download2
2. KEW.PA-1 (B) - Borang Laporan Penerimaan Aset Alih UniSZA download2
3. KEW.PA-2 - Borang Daftar Harta KEW.PA-2 - Borang Daftar Harta ModalModal  
4. KEW.PA-3 - Borang Daftar Inventori  
5. KEW.PA-4 - Borang Senarai Daftar Harta Modal  
6.  KEW.PA-5 - Borang Senarai Daftar Inventori  
7. KEW.PA-6 (A) - Borang Daftar Pergerakan Harta Modal Inventori download2
8. KEW.PA-6 (B) - Borang Pindahan Aset download2
9. KEW.PA-7 - Borang Senarai Aset Alih  
10. KEW.PA-8 - Laporan Tahunan Harta Modal dan Inventori download2
11. KEW.PA-10 - Laporan Pemeriksa Harta Modal  
12. KEW.PA-11 - Laporan Pemeriksaan Inventori 
13.

KEW.PA-13 - Senarai Aset Alih Yang Memerlukan Penyelenggaraan Berjadual

download2
14.  KEW.PA-14 - Borang Rekod Penyelenggaraan Aset Alih download2
15. KEW.PA-16 - Perakuan Pelupusan download2
16. KEW.PA-17 - Laporan Jawatankuasa Pemeriksa  
17. KEW.PA-28 - Laporan Awal Kehilangan Aset Alih download2
18. KEW.PA-30 - Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih download2
     
BAHAGIAN KEWANGAN PENYELIDIKAN DAN AMANAH
1. Borang Gaji Dan Upahan download2
2. Borang Log Kehadiran download2
3. Borang Tuntutan Penyelidikan download2
4. Borang Tuntutan Perjalanan Penyelidikan download2
5. Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai
6. Borang Pendahuluan Wang Pendahuluan Diri
7. Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai
     
BAHAGIAN PENTADBIRAN
1. Borang Kebenaran Memasuki Pejabat Bendahari Pada Hari Cuti download2
2. Borang Permohonan ID SAGA download2
     
BAHAGIAN KEWANGAN PELAJAR
1. Borang Pengesahan Hutang Pelajar download2
2. Borang Permohonan Lebihan Wang Pelajar download2
     
BAHAGIAN PEMBAYARAN 
1. Borang Maklumat Peribadi Pensyarah / Pengajar Sambilan download2
2. Borang Tuntutan Pensyarah / Pengajar Sambilan download2
3. Borang Tuntutan Penyelia Klinikal Sambilan download2
4. Borang Tuntutan Penyelia Klinikal Sambilan (Program MBBS) download2
5. Borang Daftar Pemeriksaan Mengejut download2
6. Borang Pengesahan Panjar Wang Runcit (PWR) download2
7. Borang Senarai Semak Pembayaran download2
8. Surat Makluman Bayaran Melalui EFT Untuk Pensyarah / Pengajar Sambilan download2
9.  Borang Maklumat Pembekal Melalui (EFT) download2
10. Borang Maklumat Pensyarah / Pengajar Sambilan Melalui (EFT) download2

PrintEmail