Bahagian Pengurusan Kewangan

UNIT KEWANGAN PENYELIDIKAN DAN AMANAH / ENDOWMENT / WAKAF

 • Menguruskan perolehan untuk projek-projek penyelidikan dan tabung amanah / endowment /wakaf
 • Mengurus pembayaran kepada pembekal/pihak luar
 • Mengurus pembayaran tuntutan perjalanan dan lain-lain berkaitan dengan penyelidikan / tabung amanah / endowment / wakaf
 • Menguruskan pembayaran Graduate Research Assistant
 • Mengadakan mesyuarat berkala Jawatankuasa Pengurusan Akaun Amanah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JPAAH)
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pelaporan

UNIT KEWANGAN STAF

 • Menguruskan pembayaran gaji dan elaun bulanan termasuk elaun lebih masa
 • Menguruskan potongan gaji bulanan kakitangan
 • Menguruskan pembayaran / pelarasan pendahuluan diri / pelbagai
 • Menguruskan pembayaran tuntutan perjalanan dan lain-lain tuntutan kewangan staf
 • Menghantar makluman pembayaran EFT melalui email
 • Mengeluar dan mengagihkan Penyata EC untuk tujuan percukaian
 • Memproses permohonan pinjaman kenderaan dan komputer
 • Menyemak dokumen Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pelaporan

UNIT KEWANGAN PELAJAR

 • Menguruskan penerimaan pembayaran yuran pelajar
 • Menguruskan penerimaan dan pembayaran pinjaman / biasiswa daripada penaja
 • Menyelaras akaun kewangan pelajar
 • Menguruskan pinjaman pelajar
 • Membantu dalam pengagihan zakat kepada pelajar
 • Menyediakan inbois tuntutan kepada penaja
 • Memantau tunggakan hutang pelajar
 • Menyediakan khidmat nasihat dan pelaporan

 

PrintEmail